Tamara Tomašegović

Konzultacije tijekom zimskog semestra ak. godine 2014./2015.: petkom od 1000 - 1130

e-mail: ttomaseg@grf.hr

Srednja škola:
Završila XV. Gimnaziju u Zagrebu

Diplomirala:
26. rujna 2008. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: Dr. sc. Miroslav Gojo, red. prof.
Završni rad:
Utjecaj brzine razvijanja na kontaktni kut analognih tiskovnih formi za plošni tisak

27. listopada 2010. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček
Diplomski rad:
Primjena impedancijske spektroskopije u analizi slobodnih površina na tiskovnim formama za plošni tisak

Područje istraživanja:
-
razvoj, primjena i metode mjerenja tiskovnih formi u grafičkoj reprodukciji

Stipendije, priznanja:

2005. - 2008. državna stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za posebno nadarene redovite studente
2008. - 2009. stipendija Sveučilišta u Zagrebu, za najboljih 100 studenata
2009. Rektorova nagrada za rad Djelovanje razvijača na vlaženje slobodnih površina ofsetnih tiskovnih formi
2009. Osvojeno prvo mjesto u kategoriji Štamparstvo na PDP Convention, 14. - 16. svibanj 2009., Novi Sad
2009. - 2010. stipendija Grada Zagreba za posebno nadarene studente

Sudjelovanje na znanstvenim konferencijama:
- 13. međunarodno savjetovanje Blaž Baromić, Senj, Hrvatska, 2009.
- PDP Convention, Novi Sad, Srbija, 2009.
- 3. međunarodna stručna konferencija Printing Future Days, Chemnitz, Germany, 2009.
- the 20th international DAAAM symposium, Vienna, 2009.
- međunarodna konferencija INTED2010, Valencia, Spain, 2010.
- znanstveno stručni skup Tiskarstvo11, Stubičke Toplice, Hrvatska, 2011.