Oprema


Oprema dostupna na katedri:


Mjerni uređaji:
Oprema katedre i laboratoriji su dostupni studentima za potrebe izrade seminara, stručnih i znanstvenih te završnih radova, uz nadzor nekog od nastavnika s katedre.