Sanja Mahović Poljaček

Diplomirala:
28. svibnja 1998. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer dizajn grafičkih proizvoda
Mentor: Mr. sc. Mato Jurković, izv. prof.
Diplomski rad: Sustavi vizualnog predočavanja

Magistrirala:

13. veljače 2004. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: Dr. sc. Miroslav Gojo, red. prof.
Magistarski rad: Utjecaj različitih ofsetnih tiskovnih formi na kakvoću grafičke reprodukcije

Disertacija:

25. svibnja 2007. 
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: Dr. sc. Miroslav Gojo, red. prof.
Naslov: Karakterizacija površinskih struktura ofsetnih tiskovnih formi

Jezici:
Engleski i njemački

Radno iskustvo:

1996.-2000. Odjel za grafičku pripremu i dizajn, Sant Samobor – grafički dizajner
2000.-2001. Studio za grafički dizajn i vizualne komunikacije, Graffiti Design – grafički  dizajner
2001.-2002. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mlađi asistent na Katedri reprodukcijska fotografija
2002.-2007. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent na Katedri tiskovne forme
2007.-2009. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, viši asistent na Katedri tiskovne forme
2009.-     Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docent na Katedri tiskovne forme

Područje istraživanja:

- razvoj, primjena i metode mjerenja tiskovnih formi u grafičkoj reprodukciji
- realizacija i oblikovanje grafičkih proizvoda

Stipendije, priznanja, studijska putovanja:

- stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije radi prosjeka ocjena za vrijeme studiranja
- nagrada “Best Paper Award of DAAAM International” za najbolji rad i diploma “DAAAM International Award” za najbolju vizualnu prezentaciju rada na 15. Međunarodnom DAAAM Simpoziju “Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation - Technology - Men - Nature”, Vienna, 2004.
- sudjeluje u radu uredništva znanstvenog časopisa za tiskarstvo i grafičke komunikacije Acta Graphica (2002.), te u organizaciji 30. Međunarodne konferencije Iarigai održane 2003. u Cavtatu pod pokroviteljstvom Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, RH za poslijediplomsko usavršavanje na Institutu Fogra, München (2006. godine)
- studijsko putovanje i usavršavanje na Institutu Fogra, München 2006. godine


Objavljeni znanstveni radovi: CROSBI