Naslovnica

Rok 26.8.- rezultati pismenog dijela ispita iz TF2

Posted by Sanja Mahović (smahovic) on Aug 27 2014 at 1:19 AM
Naslovnica >>

Na usmeni dio ispita, koji će se održati u srijedu, 27. kolovoza 2014. godine u 14.00 sati, pozivaju se sljedeći studenti:

Cumbo Marina

Čerina Petra

Gašparić Silvija

Jakopčević Zrinka

Lapov Krševan

Prelec Andrija

Šabić Ana

Karin Marija (komisija u 10h)


Ostali kandidati nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita, svoje zadaće mogu pogledati u srijedu, 27. kolovoza 2014. godine u 13.30 sati.

Back