Naslovnica

Rok 2.9. - rezultati pismenog ispita iz TF2 i usmeni ispiti

Posted by Sanja Mahović (smahovic) on Sep 02 2014 at 7:39 PM
Naslovnica >>

Na komisijski usmeni dio ispita, koji će se održati u srijedu, 3. rujna 2014. godine u 8.00 sati, pozivani su sljedeći studenti:

 1.     Alilović Antonela
 2.     Barišić Igor
 3.     Cumbo Marina
 4.     Čuljak Antonija
 5.     Ćosić Dino
 6.     Koledarić Marko
Na komisijski usmeni dio ispita, koji će se održati u srijedu, 3. rujna 2014. godine u 9.00 sati, pozivani su sljedeći studenti:   
 1. Mateković Iva
 2. Mrnjavac Kristina
 3. Sršen Josipa
 4. Šola Danijela
Studenti, koji su već prije položili pismeni dio ispita iz TF2, pozvani su u srijedu, 3. rujna 2014. godine u 11.00 sati na usmeni dio ispita:
 1.     Čerina Petra
 2.     Nezić Marko
 3.     Tomašegović Dario
 4.     Valenta Paulo
Na usmeni dio ispita, koji će se održati u srijedu, 3. rujna 2014. godine u 11.30 sati, pozivani su sljedeći studenti:
 1.     Čingel Martina
 2.     Grgić Mirna
 3.     Kovačić Vedrana
 4.     Mikulić Ante
 5.     Petrić Nino
 6.     Prlić Matija
 7.     Špaleta Ivana
 8.     Šprem Lana
 9.     Štajduhar Tena
 10.     Tokić Stella
 11.     Trakoštanec Tea
Ostali kandidati nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita, svoje zadaće mogu pogledati u srijedu, 3. rujna 2014. godine u 10.30 sati.

Back