Naslovnica

Rezultati pismenog ispita TF1-dizajn- dekanski rok 17.9.14.

Posted by Sanja Mahović (smahovic) on Sep 17 2014 at 12:07 PM
Naslovnica >>

Na usmeni dio ispita, koji će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. godine u 9.00 sati, pozvani su sljedeći studenti:

Korpar Krešimir
Kovačević Mario

Komisijski ispit, za slijedeće studente, će se održati u četvrtak, 18. rujna 2014. godine u 13.00 sati:

Bataljaku Loreta (kom)
Topić Eva (kom)

Ostali kandidati nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita, svoje zadaće mogu pogledati u četvrtak, 18. rujna 2014. godine u 9:30 sati.

Back