Naslovnica

Rezultati pismenog ispita TF1-dizajn - dekanski rok

Posted by Sanja Mahović (smahovic) on Sep 14 2015 at 9:44 AM
Naslovnica >>

Na usmeni dio ispita, koji će se održati u ponedjeljak, 14.9.15. godine u 11.15 sati, pozvana je studentica:

Šejla Mujdanović.

Komisijski ispit će se održati u ponedjeljak, 14.9.15. godine u 11.30 sati, na III.katu. Pozvani su studenti:
Antolić Tea
Bunčić Valerija
Volarić Ivana

Ostali studenti nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita, a svoje ispite mogu pogledati u utorak, 15.9.15. godine u 11.00 sati, na III.katu.

Back